Pierwsze zdjęcie wzgórz Marsa widzianych z lotu ptaka, wykonane z pokładu łazika „Falsity”, wysłanego przeze mnie pół roku temu.

First picture of hills on Mars (seen from a higher perspective) taken from the board of „Falsity”, a robot I sent there 6 months ago.