Warto czasem odwiedzić swój ulubiony las i zobaczyć czy drzewa jeszcze stoją…

It’s good to visit your favourite forest sometimes and see if the trees are still there…