Lekcja pierwsza – nawijanie filmu na rolkę do koreksu.

Lesson one – reeling the film onto the tank roll.