Chwilę później kawałek nieba przeszyła “spadająca gwiazda”.

A moment later the sky was cut by a “falling star”.