Moja pierwsza rolka Kodakowego Tri-xa, wołanego w Kodakowym HC-110. Jest coś pięknego w zmienianiu filmu w aparacie, siedząc sobie na pniu pośrodku lasu.

My first roll of Tri-X, developed in HC-110. There’s something beautiful in changing the film in the middle of a forest.