Dla tych, którym się nie chce oczu otwierać odpowiednio wcześnie. Przez chwile myślałem, że już zima, ale na szczęście to tylko mgła.

For those of you, who are too lazy to open your eyes a bit earlier. I thought it was winter already but fortunately it was only the fog.