Posągi mnie czasem przerażają.

Statues scare me sometimes.