Wieś Borowa, godziny poranne. Gdyby mgła była osobą fizyczną, uścisnąłbym rękę i podziękował za wkład w fotografię.

A small village Borowa, morning hours. If the fog was a human being I’d shake its hand and thank for all it has done for photography.