Zadeklarowanych na fejsie: prawie 13 tysięcy ludzi. Przyszło: 2 tysiące.

People signed up for it on Facebook: almost 13k. Came: 2k.