Tonie w corocznym morzu kwiatków lasu Gałkowskiego.
Drowning every year in a white, flower ocean.A forest near Galkow.