Chwilę później kawałek nieba przeszyła „spadająca gwiazda”.

A moment later the sky was cut by a „falling star”.