Spaniel na spacerze przy ulicy Rzgowskiej.

A spaniel taken for a walk near Rzgowska Street